Rekrutacja do klas dwujęzycznych – informacje

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem od 25 maja Kandydaci do klas VII dwujęzycznych wypełniają w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie.

Wydrukowany i podpisany wniosek Kandydaci muszą złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku Kandydaci będą mogli skorzystać z dwóch sposobów składania wniosku i dokumentów:

1.      Wysłanie skanu/zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół  będzie można znaleźć w systemie, na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel. Jednocześnie bardzo proszę o zamieszczenie adresów e-mailowych na stronach Państwa szkół.

2.      Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Bardzo proszę o zachowanie zaostrzonych reguł sanitarnych: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczenie kontaktu z pracownikami (np. poprzez wystawienie specjalnych pojemników do pozostawienia korespondencji papierowej), zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje dla Kandydatów i ich rodziców powinny być udzielane wyłącznie telefonicznie i mailowo.

dniu 5 czerwca kandydaci zgłaszają się na sprawdzian uzdolnień kierunkowych (stan na chwilę obecną, MEN nie zawiesił przepisów o przeprowadzeniu sprawdzianu, wciąż czekamy na zajęcie stanowiska w tej sprawie), do szkoły pierwszego wyboru.

UWAGA! W celu zwiększenia bezpieczeństwa Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do K  zgłaszają się do szkoły o godzinie 8.30. Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od L do Z  zgłaszają się do szkoły o godzinie 9.30.

W załączeniu harmonogram Kandydata uwzględniający informacje, o których mowa powyżej.