Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że w Szkole Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia w oddziałach przedszkolnych, w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.