Rekrutacja do IV klas sportowych – składanie wniosków

W związku z ustalonym na 23-27 marca terminem  składania dokumentów w rekrutacji do  klas IV sportowych w szkołach podstawowych, rodzice mogą  przesłać  na adres mailowy szkoły skan wniosku oraz innych dokumentów rekrutacyjnych. Dodatkowo będzie możliwość składania wniosków tradycyjnie w wersji papierowej zachowując zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego -1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Ewentualne zmiany dotyczące harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych – w tym zmiana terminu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do tych klas – są uzależnione od decyzji i  komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej.