Informacji Dyrektora ws. koronawirusa

Szanowni Rodzice
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski informuję:
– ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i Państwa dzieci, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze (wyłącznie dla dzieci, których rodzicom nie uda się zorganizować opieki) Od 16.03. 2020 r. do 25.03.2020 r. przyprowadzenie dziecka do szkoły będzie niemożliwe.
– zachęcajcie Państwo dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.  Nauczyciele również będą przygotowywać i przesyłać za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus materiały do samodzielnej nauki w domu.
– jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje rodzicowi zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS.                                                                                                                                                                    – przekażcie Państwo osobom, które będą opiekować się Waszym dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny, rygorystycznie przestrzegajcie Państwo w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie, śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Mariusz Karczewski