Zima w mieście – informacje

Szanowni Państwo,

Informujemy, że program „Zima w Mieście 2020” będzie realizowany w dniach: 10.02.2020 – 21.02.2020 r. w 4 feryjnych placówkach edukacyjnych, zlokalizowanych w niżej wymienionych szkołach podstawowych.

Feryjne Placówki Edukacyjne
czynne od poniedziałku do piątku
w dniach: 10.02.2020 – 21.02.2020 r. godz. 07:00 – 17:00


Lp. Nazwa placówki adres telefon
1 Szkoła Podstawowa nr 318 ul. Teligi 3 22 641 52 38
2 Szkoła Podstawowa nr 322 ul. Dembowskiego 9 22 641 71 20
3 Szkoła Podstawowa nr 336 ul. Małcużyńskiego 4 22  859 17 20
4 Szkoła Podstawowa nr 343 ul. Kopcińskiego 7 22 643 84 54

W późniejszym terminie n astronie www.ursynow.pl w zakładce Zima w Mieście na Ursynowie zostanie przedstawiony harmonogram zapisów na program oraz oferta punktów specjalistycznych (w tym program Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz ursynowskich bibliotek), prowadzących w trakcie programu „Zima w Mieście” zajęcia: kulturalne, artystyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci imłodzieży w różnym wieku. Propozycje te będą skierowane zarówno do grup zorganizowanych z feryjnych placówek edukacyjnych jak i indywidualnych uczestników.

Dodatkowe informacje na temat programu:

Joanna Szrejner – Wydział Oświaty i Wychowania –  koordynator dzielnicowy
tel. 22 443 73 97
[email protected]


Piotr Nietz – Wydział Sportu i Rekreacji –  zastępca koordynatora dzielnicowego
tel. 22 443 72 78

[email protected]