Ubezpieczenie NNW

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 303   im.    Fryderyka Chopina  nie będzie pośredniczyć w ubezpieczeniu dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej dyrektorzy szkół, jak również inne organy szkolne/przedszkolne (w tym Rada Rodziców) nie są upoważnieni do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz podopiecznych.

Podkreślić należy również fakt, iż zawarcie umowy ubezpieczenia NNW jest dobrowolne.

Decyzja i wybór ubezpieczyciela należy wyłącznie do Państwa.

Obecne ubezpieczenie uczniów obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r.