Karta ucznia dla I – klasistów

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 marca 2019 r. dotyczącego procedury w zakresie wydawania Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

Link dedykowany wyłącznie dla naszej szkoły to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/946783ce

Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie do dnia 31.05.2019 r.