Egzamin gimnazjalny

W zawiązku z licznymi zapytaniami rodziców dotyczącymi egzaminu gimnazjalnego, informujemy, że egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem.

10.04.2019 I część: historia, wos

                     II część: język polski

11.04.2019 I część: przedmioty przyrodnicze

                     II część: matematyka

12.04.2019 I część: język obcy nowożytny – poziom podstawowy

                     II część: język obcy nowożytny – poziom rozszerzony

We wszystkie dni egzaminacyjne uczniowie przychodzą na godzinę 8.00. Przypominamy o obowiązkowym stroju galowym i posiadaniu legitymacji szkolnej. Uczniowie po przyjściu do szkoły proszeni są o odszukanie swoich nazwisk na listach osób zdających, aby upewnić się, w której sali pisać będą egzamin. Prosimy również o zwrócenie uwagi na kolory danych list tak, aby losując numerek ustawić się przed odpowiednim członkiem komisji. Prosimy o zabezpieczenie się przez młodzież w czarne, nieścieralne długopisy oraz o pozostawienie wszelakich urządzeń multimedialnych (np. smartfony, tablety, smartwatche) w szatni.

Ponadto informujemy, że w związku ze strajkiem nauczycieli szkoła nie jest w stanie zorganizować zajęć opiekuńczych dla uczniów niepiszących egzamin.