Strajk

Szanowni Państwo,
W związku planowaną w najbliższych dniach akcją strajkową pracowników oświaty informuję, że w naszej szkole odbyło się referendum strajkowe. Za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 98 % ankietowanych. 

W związku z powyższym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zaistnienia od dnia 8.04.2019 r. sytuacji kryzysowej polegającej na braku możliwości zorganizowania zajęć dla naszych uczniów. 
W dniach 10, 11, 12.04.2019 r. nauczyciele, którzy nie przystąpią do strajku będą oddelegowani do pracy w komisjach egzaminacyjnych w gimnazjum, w dniach 15, 16, 17.04.2019 r. będą oddelegowani do pracy w komisjach egzaminacyjnych w szkole podstawowej.

Wszelkie informacje dotyczące strajku będą pojawiały się na stronie Biura Edukacji. Informacje, które docierają do szkoły, będą na bieżąco przekazywane Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego i umieszczane na stronie internetowej szkoły. 

W załączniku przekazuję list Prezydenta m.st. Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego skierowany do rodziców, a w linkach poniżej druki ZUS i instrukcję dla rodziców chcących skorzystać z zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej. 

Oświadczenie dla pracodawcy
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15