Aktywny sześciolatek w 1 klasie

W dzisiejszych czasach dzieci szybciej osiągają tzw. „dojrzałość szkolną” i w większości są gotowe do wcześniejszego podjęcia nauki. W wieku sześciu lat dziecko jest zaciekawione otaczającą go rzeczywistością, ma chęć poznawania świata, z łatwością podejmuje nowe wyzwania.  Nauka nowych rzeczy może być dla niego przyjemnością, a jeśli proces edukacyjny jest dobrze zorganizowany, nie potraktuje jej jako przymusu.

Co zyska Sześciolatek uczestnicząc w projekcie:

 • 4 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo dla klasy(w tym 1 h zajęć języka obcego, wyboru pozostałych 3 h dokonają wspólnie szkoła i rodzice),
 • atrakcyjnie zorganizowane zajęcia świetlicowe – w ramach pracy świetlicy szkolnej
  m.in. zajęcia rozwijające kreatywność(np.szachy, robotyka, programowanie, trening twórczości),
 • nauczanie z wykorzystaniem metody projektu – jedna z najbardziej skutecznych metod edukacji polegającej na samodzielnej pracy uczniów –indywidualnej lub zespołowej
  nad zadanym tematem (może trwać kilka tygodni lub miesięcy) – metoda może być stosowana już w przedszkolu,
 • naukę na I zmianę,
 • 4 bezpłatne bilety do kina/teatru w ramach wyjść klasowych, wpisujących się
  w realizację edukacji kulturalnej,
 • program „Sześciolatek bez prac domowych”,
 • udział w bezpłatnym„Programie Pomocy Przedmedycznej” – program będzie realizowany przez certyfikowanych edukatorów, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wprowadzają dzieci w tematykę zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz prostych czynności ratowniczych, dziecko po realizacji programu powinno:
  • wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś straci przytomność, w sytuacji krwotoku z nosa, poparzenia,
  • potrafić powiadomić odpowiednie służby o sytuacji niebezpiecznej – znać numery 112, 999, 997, 998,
  • wskazywać i nazywać przedmioty związane  z udzielaniem pierwszej pomocy: bandaż, woda utleniona, plaster, gaza,
  • umieć udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • znać zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unikać ich;
  • wiedzieć, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,
  • w miarę samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych i próbować przewidywać skutki swoich zachowań,
  • potrafić się przedstawić i wiedzieć, komu można podawać informacje na temat danych osobowych,
 • udział w bezpłatnych programach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego (instruktorów i trenerów):
  • „Sportowy Sześciolatek” (przygotowanie do gier zespołowych – nauka współpracy w grupie, działania według ustalonych zasad, poznanie podstaw wybranych gier zespołowych).
  • „Od zabawy do sportu” – projekt miejski, mający na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Projekt jest inicjatywą, propagującą ruch i sport wśród najmłodszych bez kierowania ich na drogę rywalizacji sportowej. Łączy rozwój motoryczny z rozwojem społecznym (integracja uczniów, nauczycieli
   i rodziców, zdrowe zasady współzawodnictwa, kultura aktywnego kibicowania).
 • bezpłatną„Wyprawkę Małego Sportowca” (strój sportowy + bidon + worek),
 • udział w działaniach propagujących i wspierających zdrowy tryb życia:„Aktywna przerwa”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, „Wiem co jem”, „Czas na relaks”.
 • możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,
 • zajęcia wspierające rozwój psychomotoryczny,prowadzone przy wsparciu szkolnych specjalistów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Projekt będzie realizowany w oddziałach z co najmniej 75% udziałem sześciolatków.