Wycieczka do Biblioteki Publicznej

Nasza szkoła uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. W ramach uzyskanych dotacji, biblioteki szkolne zakupiły ciekawe pozycje książkowe dla uczniów /poprzedzone wcześniejszymi konsultacjami/. W ramach realizacji tego programu, Maria Przybylska zorganizowała wycieczki do Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży, których celem była promocja czytelnictwa. Uczestniczyły w nich klasy: VIIb, Vd, Vc wraz z wychowawcami.
100 – lecie odzyskania niepodległości stało się również okazją do przybliżenia postaci Wielkiego Polaka – Juliana Ursyna Niemcewicza. Maria Przybylska zapoznała uczniów z działalnością i twórczością patrona naszej dzielnicy przy okazji zwiedzania Jego muzeum.