Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami odbędą się w czwartek 13 września 2018 r.


Klasy 0 – 3 w budynku szkoły przy ulicy Koncertowej 8 o godzinie 17:00
Klasy 4-8 w budynku szkoły przy ulicy Koncertowej 4 o godzinie 18:00